IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

ANALIZY

Analizy i Badania Naukowe

Instytut ma prowadzić wielodyscyplinarne i porównawcze badania w zakresie spraw bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem następującej problematyki:

bezpieczeństwo narodowe:

 • świat jako system

 • Polska a globalizacja

 • współczesna polityka zagraniczna Polski;

 • instytucje odpowiadające za politykę bezpieczeństwa;

 • instytucje realizujące politykę bezpieczeństwa: służba cywilna, urzędy centralne, bank centralny, policja, służby specjalne, siły zbrojne;

 • przedsiębiorstwa ponadnarodowe a bezpieczeństwo;

 • międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa: ONZ, NATO, UE ;

 • instytucje, organizacje i konferencje międzynarodowe;

 • stosunki Polski z sąsiadami;

 • udział Polski w akcjach pokojowych;

 • metodologia badań w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

bezpieczeństwo krajowe:

 • polityka bezpieczeństwa krajowego;

 • słabe punkty w zakresie bezpieczeństwa;

 • kryzysy i przeciwdziałanie, system antykryzysowy;

 • terroryzm i antyterroryzm;

 • bezpieczeństwo gospodarcze;

 • bezpieczeństwo społeczne;

 • system ratownictwa;

 • metodologia badań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

profilaktyka bezpieczeństwa:

 • profilaktyka i prewencja;

 • media w systemie bezpieczeństwa;

 • rola systemu edukacji w profilaktyce bezpieczeństwa;

 • kształcenie kadr administracji państwowej;