IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

ARCHIWUM

2008.05.08

Amerykańska baza obrony przeciw rakietom balistycznym w Polsce - aspekty polityczne, wojskowe i prawne


8 maja 2008 roku, W siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Instytut Bezpieczeństwa Krajowego.

Tematem konferencji była „Amerykańska baza obrony przeciw rakietom balistycznym w Polsce – aspekty polityczne, wojskowe i prawne”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, świata nauki i biznesu.

Dyskusję prowadził dyrektor Instytutu prof. dr hab. Stanisław Koziej. Uwaga skupiona została na trzech głównych grupach tematów: zagadnienia polityki międzynarodowej a system obrony przeciwrakietowej; prawne, społeczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty bazy rakietowej w Polsce – bilans korzyści i strat dla RP; aspekty techniczne.

Wystąpienie wprowadzające do dyskusji wygłosił Wice-Minister Spraw Zagranicznych dr Witold Waszczykowski. Szeroko omówił uwarunkowania rozmów prowadzonych z Amerykanami, stan zawansowania i perspektywy. Interesującym fragmentem tej części konferencji była polemika pomiędzy Ministrem a red. Marią Wągrowską, dyr. Eugeniuszem Smolarem i red. Wojciechem Łuczakiem. Polemika dotyczyła kwestii zakresu i treści globalnego rozprzestrzeniania się techniki rakiet balistycznych oraz wpływu tego zjawiska na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego.

W kolejnych wystąpieniach uwaga konferencji została skupiona na szeregu szczegółowych kwestii. Dyrektor Lech Kościuk przedstawił wybrane aspekty umocnienia sojuszu strategicznego z USA. Dyrektor Eugeniusz Smolar zwrócił uwagę na dylemat, jaki rodzi utworzenie amerykańskiej bazy na terytorium Polski – czy fakt ten oznacza umocnienie pozycji Polski w środowisku międzynarodowym, czy podważenie spójności państw Unii Europejskiej.

W końcowym fragmencie konferencji uczestnicy dyskutowali potencjalne korzyści gospodarcze dla polskich firm i lokalnego biznesu wynikające z budowy i istnienia bazy rakietowej.

Tradycyjnie rezultaty konferencji opublikowane zostaną w zeszytach naukowych Instytutu „Fakty-opinie-analizy-syntezy”