IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

ARCHIWUM

2009.03.31

Oświadczenie nowego Dyrektora Zarządzającego IBK


Szanowni Państwo,

Przyjmując propozycję objęcia stanowiska dyrektora zarządzającego Instytutu Bezpieczeństwa Krajowego mam świadomość wyróżnienia i jednocześnie poważnego wyzwania, które się z tym wiąże. Postaram się jednak sprostać oczekiwaniom Kierownictwa Uczelni i Instytutu oraz zrealizować cele, które zostały mi wyznaczone.
Najważniejszymi zadaniami, których realizację uważam za kluczowe w dalszym rozwoju Instytutu są:

  • wykorzystanie istniejącego potencjału do wzmocnienia wizerunku Instytutu  jako silnego ośrodka naukowego i eksperckiego zajmującego się problematyką bezpieczeństwa;
  • rozszerzenie i zinstytucjonalizowanie współpracy z polskimi ośrodkami, zarówno państwowymi jak i NGOs, zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa krajowego oraz międzynarodowego,
  • -nawiązanie współpracy zagranicznej.

 
Licząc na możliwość współpracy z Państwem  oraz wsparcie ze strony Kierownictwa Uczelni, mam nadzieję, że zadania te uda się zrealizować.
 
Kilka słów o sobie.
W 1993 r. ukończyłem Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, w kolejnych latach podyplomowe studia w G.C.Marshall Centre,  Podyplomowe Studia Operacyjno Strategiczne w AON, Centrum Prywatyzacji i Przekształceń Własnościowych, Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Obecnie jestem doktorantem Collegium Civitas.
 
W latach 1993-2000 pracowałem w Departamencie Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, pełniąc także obowiązki jego dyrektora. Następnie do 2008 byłem dyrektorem finansowym (CFO) w brytyjskich i szwedzkich firmach tj. TELECA, auSystems i Cybercom Group. Obecnie jestem członkiem zarządu w dwóch spółkach prawa handlowego.
 
Żonaty,syn - 9 lat.
 
Wyrażając nadzieję na bliższą współpracę pozostaję z poważaniem,
 
Piotr Piątkowski