IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

ARCHIWUM

2009.05.06

Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia


Szanowni Państwo,

Ukazał się raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych „Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia” pod redakcją Beaty Wojny i Mateusza Gniazdowskiego.
 
Przyszłość Partnerstwa Wschodniego będzie zależała od zaangażowania i woli politycznej państw, do których skierowano ten projekt oraz państw członkowskich UE. Niniejszy raport ma służyć kompleksowej analizie ich stosunku do Partnerstwa Wschodniego. Zawarte w nim wnioski oraz propozycje wdrażania tej inicjatywy zachęcają do głębszej refleksji na temat działań, które powinni podjąć zarówno członkowie UE, jak i adresaci PW, aby wykorzystać w pełni możliwości, jakie oferuje Partnerstwo Wschodnie.
 
Raport składa się z dwóch części - w pierwszej przedstawiono udział poszczególnych państw członkowskich w kształtowaniu Partnerstwa Wschodniego, w szczególności stosunek do tej inicjatywy oraz działania członków UE na rzecz jej promowania. Część druga poświęcona jest reakcjom Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy na propozycję Partnerstwa Wschodniego. Omówiono także ich oczekiwania wobec tej inicjatywy. Do raportu dołączono aneks odsyłający do najważniejszych dokumentów związanych z powstaniem Partnerstwa Wschodniego.
 
Zapraszamy do lektury!
 
Raport – wersja polska
Raport – wersja angielska


Z poważaniem,

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych