IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

O INSTYTUCIE

Podstawowe informacje

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego – IBK, został powołany decyzją Senatu WSZP w listopadzie 2006 roku. 

Do statutowych zadań Instytutu należą min.:

 • prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa;
 • badania spraw bezpieczeństwa i sporządzanie analiz prognoz i ekspertyz;
 • prowadzenie wymiany informacji naukowej w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie;
 • rozwijanie współpracy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie miedzy Instytutem a polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi
 • współdziałanie z instytucjami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi,
  • a)krajowymi, a w szczególności z:
   • szkołami wyższymi;
   • jednostkami badawczo rozwojowymi;
   • bibliotekami, wydawnictwami;
   • fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi;
   • partiami politycznymi;
   • klubami i kołami poselskimi i senackimi;
   • organami samorządu terytorialnego;
   • jednostkami organizacyjnymi obsługi organów władzy i administracji państwowej.
  • b)zagranicznymi, a w szczególności z:
   • przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw obcych w RP;
   • instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa w krajach, UE, NATO i w państwach sąsiednich zwłaszcza Rosji i Ukrainy;
   • szkołami wyższymi;
   • jednostkami badawczo rozwojowymi;
   • bibliotekami, wydawnictwami;
   • fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi.
   • organizowanie wykładów publicznych, Forum Polityki Bezpieczeństwa, spotkań z gośćmi krajowymi i zagranicznymi;
   • prowadzenie publicznie dostępnej biblioteki Instytutu i dążenie do jest stałego rozwoju;
   • publikowanie w postaci drukowanej i elektronicznej, opracowań, dokumentów i zbiorów danych, w szczególności w następujących formach:
    • periodyki;
    • serie wydawnicze;
    • materiały studialne;
    • materiały poseminaryjne i pokonferencyjne.

Pracownikami Instytutu są wybitni praktycy i teoretycy z dziedziny bezpieczeństwa:

 

 • Miśkiewicz Henryk, dr
 • Waśkiewicz Jan, dr
 • Kruszyński Marian, dr
 • Fiks Edward, dr