IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

PUBLIKACJE

Publikacje

Biuletyn „Analizy * Syntezy * Fakty * Opinie”

  • Redaktor naczelny: Marian Kowalewski

  • Rada naukowa: Stanisław Koziej, Krzysztof Janik Andrzej Karkoszka, Jacek Pawłowski, Wojciech Dydek, Paweł Soroka, Tadeusz Chabiera; Tadeusz Szmidka; Jan Waśkiewicz.

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego, realizując swoje zadania statutowe (§ 3 Regulaminu IBK) przystąpił do wydawania Biuletynu: „Analizy * Syntezy * Fakty * Opinie”.

Będziemy w nim publikować wyniki naszych badań i analiz oraz opinie i rekomendacje dla polskiej polityki bezpieczeństwa narodowego, formułowane w oparciu o stały monitoring sytuacji krajowej i międzynarodowej prowadzony przez naszych analityków - ich oceny, ekspertyzy, analizy oraz prognozy.

Odbiorcami Biuletynu będą w pierwszej kolejności politycy i urzędnicy uczestniczący w procesie kształtowania i prowadzenia polskiej polityki bezpieczeństwa narodowego.

Z pewnym opóźnieniem oraz w formie skróconej, nasze Biuletyny będą udostępniane także publicznie na stronie internetowej Instytutu. W ten sposób pragniemy zarówno upowszechniać w polskim społeczeństwie widzę o polskiej polityce bezpieczeństwa narodowego i stojącej przed nią dylematach i wyzwaniach, jak również stymulować debatę publiczną w tym zakresie. Zachęcamy do lektury i dyskusji.