IBK

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego

 
Zainstaluj flashplayera

O INSTYTUCIE

Władze Instytutu

h_miskiewiczDyrektor Instytutu dr Henryk Miśkiewicz.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Dr nauk wojskowych - absolwent AON. Od 1984 roku wykładowca akademicki w uczelniach wojskowych i cywilnych. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

 

s_KokocinskiZastępca Dyrektora IBK dr hab. Stefan Kokociński.

Absolwent Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. Dr nauk wojskowych - absolwent AON. Od 1980 wykładowca akdaemicki w uczelniach wojskowych i cywilnych, w tym również na stanowisku Rektora. Dr honoris causa uczelni zagranicznych.

 

 

 

b_SlepowronskaDyrektor Sekretariatu IBK mgr Bożena Ślepowrońska.

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów i rachunkowości w tym również w zakresie rozliczeń projektów unijnych.